Уеб уроци и ресурси по HTML,
CSS, CSS3, JavaScript и други

Разлики между block и inline елементи 8

Сподели урока

В предишния урок завършихме с това, че HTML елементите се делят на два типа – block (блокови) и inline (инлайн). Разликата между блоковите и инлайн елементи е от съществено значение. В този урок подробно ще разгледаме каква е тя.

Block (Блокови) елементи

Блоковите елементи както името ни подсказва, са елементи, които формират блок от съдържание. Има две важни неща, които трябва да запомниш за тях:

 1. блоковите елементи винаги започват на нов ред;
 2. блоковите елементи винаги заемат 100% от ширината на родителския елемент.

Може би в началото ще ти бъде малко трудно да запомниш кои елементи са блокови и кои инлайн, и каква е разликата между тях. За твое улеснение в работните файлове към урока ще добавя таблица с най-използваните елементи и техния вид. Ако мислиш, че таблицата ще ти помогне, можеш да я принтираш и да я сложиш някъде около бюрото ти, за да бъде наблизо, когато ти потрябва.

Сега нека разгледаме тези две точки малко по-подробно.

Блоковите елементи винаги започват на нов ред

Не смятам, че това правило ще те затрудни чак толкова много. Всъщност ти вече го приложи. Ако си спомняш в урока “h1 - h6 заглавия” упражнявахме различните видове заглавия. Това което не споменах беше, че всички заглавия (от h1 до h6) са част от групата на блоковите елементи т.е. винаги, когато използваш h1 – h6 заглавие, то ще застава на нов ред. Така и стана.

Визуално, употребата на блокови елементи може да бъде пратставена така:

Визуално представяне на блокови елементи

Виждаме, че всеки блоков елемент заема нов ред.

От графиката също става ясно, че блоковия елемент може да съдържа един или повече други блокови елементи. Да така е, но това не важи за всеки елемент. Например, не може в h1 заглавие да поместим h3 заглавие. Това няма как да стане, а и не звучи логично, но от друга страна, в една таблица спокойно можем да поместим друга таблица.

Блоковите елементи винаги заемат 100% от ширината на родителския елемент

Може би това правило ще ти се стори малко по-трудно за усвояване, но не се притеснявай, с течение на времето ще започнеш да го усещаш автоматично и ще знаеш какво да очакваш от всеки използван елемент.

Нека все пак видим за какво става въпрос.

Тук въвеждаме един много важен термин и това е “родителски елемент” (на аглийски parent element). Няма да навлизам в подробности, защото ще създам специален урок насочен конкретно върху това, но накратно искам да спомена най-важното. Кой е този “родителски елемент”?

Нека първо вземем пример от реалния живот. Ако разгледаме роднинските връзки между детеродител - прародител (на аглийски child – parent – grandparent) ще забележим много интересни взаимоотношения:

 • Детето (child) има директна връзка с родителя (parent);
 • Родителя (parent) има директна връзка с прародителя (grandparent);
 • Родителя (parent) е дете (child) на прародителя (grandparent);
 • Детето (child) не може да съществува преди появата на родителя (parent);
 • Родителя (parent) не може да съществува преди появата на прародителя (grandparent);

Надявам се, че разбираш всичко това. Ако имаш затруднения задай въпросите си след урока.

Ок, ако “преведем” горните роднински връзки в xHTML те ще изглеждата така:

<body>
	<h1>Това е h1 заглавие</h1>
	<p>Текстов параграф</p>
</body>
 • Елемента <h1> е дете (child) на <body> и е директно свързан с него;
 • <body> е родител (parent) на елемента <h1>;
 • Елемента <p> е дете (child) на <body> и е директно свързан с него;
 • <body> е родител (parent) на елемента <p>;

От всичко до тук можем да кажем, че “родителския елемент” е този, който съдържа в себе си други елементи, които директно произлизат от него.

Връщаме се обратно на правилото. Нека разгледаме следния пример от предишния урок:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<head>
	  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
    	charset=utf-8" />
		<title>Моята първа уеб страница.</title>
	</head>
	<body>
		<h1>Това е h1 заглавие</h1>
		<p>Здравей свят.</p>
		<p>Hello world.</p>
	</body>
</html>

Разбрахме, че <h1> е блоков елемент. Правилото гласи, че “блоковите елементи заемат цялата (100 %) ширина на родителския елемент”. От примера виждаме, че <body> е родител на <h1>. От всичко това установяваме, че ширината на <h1> ще бъде колкото ширината на <body>.

Същото важи и за двата параграфа след <h1>. Параграфите също са блокови елементи и в случая, <body> е техен родител. От това става ясно, че ширината на всеки един от параграфите ще бъде колкото ширината на <body>.

Ако променим ширината на <body>, ширината на двата параграфа и заглавието <h1> също ще се промени.

Визуално, това може да бъде представено така:

Визуално представяне на ширината на блокови елементи

Въпреки, че текста е само няколко думи елемента заема цялата ширина.

Примери за блокови елементи са: <div>, <h1> … <h6>, <p>, <table>, <ul>, <li> и други.

Inline (инлайн) елементи

Втория тип елементи са така наречените инлайн (на английски inline) елементи.

Представи си, че имаш текстов параграф и искаш да удебелиш определено изречение от този параграф. Или искаш дадена дума да служи като линк към друга уеб страница. Всичко това може да се постигне благодарение на инлайн елементите.

Има 3 важни неща, които трябва да запомниш за тях:

 1. Инлайн елементите се характеризират с това, че не променят структурата на уеб страницата, а следват нейното съдържание;
 2. Инлайн елементите винаги започват и завършват на един и същи ред;
 3. Ширината им е равна на съдържанието, което ги изпълва.

Инлайн елементите не променят структурата на уеб страницата, а следват нейното съдържание

При блоковите елементи забелязахме, че те “чупят” съдържанието на уеб страницата, като започват на нов ред. Инлайн елементите не “чупят” съдържанието, а го следват. Това означава, че преди тях или след тях, няма да има нов ред.

Инлайн елементите винаги започват и завършват на един и същи ред

Това правило до голяма степен се прeпокрива с предишното, но реших да го сложа като отделна точка, за да наблегна на неговата важност.

Tяхната ширина е равна на съдържанието, което ги изпълва

За разлика от блоковите елементи, ширината на инлайн елементите е равна на тяхното съдържание. Тук искам да допълня, че един блоков елемент може да съдържа други блокови или инлайн елементи. Обратното обаче е неправилно. Инлайн елементите не могат да съдържат блокови елементи.

Нека разгледаме един пример:

Да предположим, че искаме да удебелим думата “Здравей”, която е част от първия параграф в кода по-горе. За да го направим трябва да използваме инлайн елемента <strong>. Промени кода на параграфа по следния начин.

<p>Здравей свят.</p>

След промяната: 
<p><strong>Здравей</strong> свят.</p>

Запази промените и отвори страницата с браузър. Думата “Здравей” (1) вече е с удебелен шрифт.

Inline елемента strong ни помага да удебелим шрифта на дадена дума

Връзката между елементите <p> и <strong> е родител (parent) – дете (child), но тук инлайн елемента променя единствено дебелината на шрифта. Ширината на <strong> е колкото ширината на думата “Здравей”.

Визуално представена ширината на инлайн елемента изглежда така:

Визуално представяне на ширината на inline елемент между блокови елементи

Примери за инлайн елементи са: <strong>, <span>, <a>, <img> и други.

Заключение

Всъщност има и трети вид елементи, които не са видими на уеб страницата. Например <meta> елементите поставени в <head>. Тяхната основна цел е да предоставят допълнителна информация за страницата, а не да бъдат част от визуалното съдържание.

Въпреки това, трябва да запомниш, че елементите които са част от <body> са блокови и инлайн. Всеки от тях служи за определена цел и по определен начин.

Блоковите елементи се използват за изграждане на големите блокове от съдържание и структурата на уеб страницата като цяло. Инлайн елементите от своя страна се използват за подобряване на съдържанието (чрез снимка, линк, удебеляване и т.н.)

Чрез CSS можем да променяме вида на елемента. Например <h1> може да функционира като инлайн или <img> (за снимка) може да се превърне в блок. Повече за това ще научим в уроците по CSS.

Може би ще имаш малко затруднения в началото, но с течение на времето ще свикнеш и ще знаеш как даден елемент работи още преди да си видял/а резултата в браузър. Използвай таблицата с елементи, която е част от работните файлове, винаги, когато се затрудняваш.

В следващия урок ще научиш как да поставиш изображение в своята нова уеб страница. Не го пропускай.

Надявам се, че урока ти хареса и намери много полезна информация. Ако искаш да добавиш нещо по темата или имаш въпроси ще се радвам, ако ги споделиш след урока.

[Свали работните файлове към урока, както и таблица с най-често използваните блокови (block) и инлайн (inline) елементи, като натиснеш големия оранжев бутон.]

Допълнителна информация

Разлики между блокови и инлайн елементи

Block vs. Inline Elements

Използвани снимки

Снимка към урока: Sharon Drummond

Поздравления, това е краят на този урок!
За награда получаваш вкусен мъфин.

Награда за това, че успя да достигнеш до края на урока.

Хареса ли ти урока? Сподели го със света :)

Начало

8 страхотни коментара

 1. 1

  Plamen Penchev
  17 февруари 2012 19:14

  Браво! Уроците ти много ми харесват!

 2. 2

  Джават Ушев (автор)
  17 февруари 2012 20:23

  Благодаря. Понякога са малко дълги, но се старая да описвам всичко подробно и ясно.

  Скоро ще започна да добавям и уроци по CSS. Надявам се те също да ти бъдат от полза :)

 3. 3

  Ivailo
  13 октомври 2012 17:57

  От мен имаш браво отново, но единственото нещо, което би могло да се счете като зебележка, може би е това, че уроците са малко непоследователно подредени или може би аз съм неориентиран, но когато тръгна да чета някой урок, след време стигам до там, че трябва да ровя, за да намеря следващият. Супер би било да имаш по едно линкче за следващ урок.

  Иначе от мен отново браво и благодарности.

 4. 4

  Джават Ушев (автор)
  14 октомври 2012 23:50

  Благодаря за коментара. По принцип след всеки урок, точно над коментарите, има раздел “Подобни уроци, които (може би) ще харесаш”, в който има линкове към 3 допълнителни урока, които посетителя да разгледа. Идеята е един от тези уроци да да послужи като “следваща стъпка”. Но забележката ти също е доста уместна и ще я взема под внимание. Поздрави :)

 5. 5

  Златина Иванова
  15 април 2013 10:41

  Не мога да намеря таблицата, къде се намира?

 6. 6

  Джават Ушев (автор)
  15 април 2013 12:50

  @Златина Иванова: Извинявам се за неудобството. Бях допуснал малка грешка. :) Вече всичко е наред. Можеш да намериш таблицата в работните файлове към урока. Използвай бутона “Свали”.

 7. 7

  Сашо
  24 април 2015 02:32

  Здравей Джават, интересува ме следният въпрос. По-горе пишеш “Ако променим ширината на <body>, ширината на двата параграфа и заглавието <h1> също ще се промени”. Не ми става ясно обаче как се променя ширината на родителския елемент. Би ли обяснил по-подробно ако обичаш?

 8. 8

  ХФЛ
  03 юли 2015 00:52

  Страхотни уроци! Човек, роден си за учител!